Arvsrätt

Arvsrätt - advokat Birgitta MörnerAdvokatfirman Birgitta Mörner AB, tillbringar en stor del av sin tid på uppgifter inom arvsrätt.

Rättsområdet arvsrätt innehåller i huvudsak bouppteckningar, boutredningar, arvskiften, testamenten och gåvobrev. Arvsrätten har en stor plats inom advokatbyråns verksamhet. Byrån hanterar såväl komplicerade som enklare boutredningar och arvskiften.

Kontaktuppgifter

Advokat Birgitta Mörner
E-post: birgitta@advokatmorner.se
Telefon: +46 8 611 14 10
Fax: +46 8 1244 6133
Mobil: +46 708 23 74 47

Webbyrå Aqcell AB