Bakgrund om Advokatfirma i Stockholm

Advokatfirma Birgitta MörnerAdvokatfirma Birgitta Mörner

Advokatfirma Birgitta Mörner är innehavare av och verksam på byrån.

Birgitta Mörner; advokat 1986
Som advokat har Birgitta Mörner lång erfarenhet från juridisk allmänpraktik med tyngdpunkt på brottmål och familjerätt men även från avtalsrätt, köprätt, skadeståndsrätt, socialrätt och hyresrätt.

Birgitta Mörner är väl förtrogen med rättshjälps- och rättsskyddsärenden.

Många av uppdragen som offentlig försvarare har berört olika typer av brottmål, även ekonomisk brottslighet. Birgitta Mörner har också åtagit sig uppdrag som ombud i många vårdnads- och umgängestvister. Arbetet har givit stor processvana vid domstol.
I sitt yrkesliv har Birgitta Mörner företrätt många klienter med utländsk bakgrund och har därigenom lärt sig mycket om olika kulturer och normer.
Erfarenhet som handläggare av asylärenden vid Statens invandrarverk, numera Migrationsverket, grundlade denna kunskap.

Birgitta Mörner; jur kand 1974, företagsekonomi 60 poäng 1975.

Juridisk meritering i domstol

  • tingstjänstgöring vid allmän domstol och länsskatterätt
  • fiskalsutbildning vid Svea hovrätt
  • dömande verksamhet som tingsfiskal i tingsrätt mellan 1980 – 1984

Kontaktuppgifter

Advokat Birgitta Mörner
E-post: birgitta@advokatmorner.se
Telefon: +46 8 611 14 10
Fax: +46 8 1244 6133
Mobil: +46 708 23 74 47

Webbyrå Aqcell AB