Brottmål

Mycket av verksamheten på advokatbyrån består av brottmål där advokaten Birgitta Mörner åtar sig uppdrag som offentlig försvarare.

Advokat Birgitta Mörner har en mycket lång erfarenhet som offentlig försvarare i alla typer av brottmål. Du har alltid rätt att begära att få en offentlig försvarare och du kan framföra din begäran om offentlig försvarare till polisen vid polisförhör eller till åklagaren under förundersökningen. Du kan själv välja vilken advokat du vill ha som försvarare. Det är upp till domstolen att besluta om du ska få en offentlig försvarare.

Det är tingsrätten som utser ett målsägandebiträde. Ett sådant ska förordnas för att bevaka målsägandens intressen och lämna stöd och hjälp åt målsäganden under polisutredning och rättegång. Advokat Birgitta Mörner åtar sig uppdrag som målsägandebiträde och hjälper målsäganden att föra talan om skadestånd i brottmål.

Kontaktuppgifter

Advokat Birgitta Mörner
E-post: birgitta@advokatmorner.se
Telefon: +46 8 611 14 10
Fax: +46 8 1244 6133
Mobil: +46 708 23 74 47

Webbyrå Aqcell AB