Rättsområden

Brottmål
Försvararuppdrag
Målsägandebiträdesuppdrag
Särskild företrädare för barn

Allmänpraktik
Avtalsrätt
Köprätt
Hyresrätt
Utlänningsrätt/Asylrätt
LVU, LPT, LVM, LRV
Skadeståndsrätt

Familjerätt
Vårdnadstvister
Umgängestvister
Verkställighet av domar och beslut
Bodelning
Arv
Testamente
Boutredning

Kontakta byrån för mer information och för bokning av tid för personligt besök.
Biträde ges för hjälp med ansökan om rättshjälp och rättsskydd.

Kontaktuppgifter

Advokat Birgitta Mörner
E-post: birgitta@advokatmorner.se
Telefon: +46 8 611 14 10
Fax: +46 8 1244 6133
Mobil: +46 708 23 74 47

Webbyrå Aqcell AB